Oferta

Usługi projektowo-budowlane

kompleksowe usługi remontowo
budowlane

termomodernizacje budynków

adaptacje nadbudowy i budowy
nowych budynków,
z wykończeniem pod klucz

Usługi techniczne

nadzorowanie i kierowanie
robotami budowlanymi

obmiarowanie i kosztorysowanie
robót

wykonywanie przeglądów
technicznych budynków

inwentaryzacje obiektów

ekspertyzy i opinie techniczne

projektowanie i aranżacja
wnętrz